Kaupan tiedot ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste:

1.Rekisterinpitäjä

Svanfield Oy
Rasimäentie 10
02580 Siuntio

Puh. 04578722423
stefan.svanfeldt@svanfield.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Stefan Svanfeldt
04578722423

stefan.svanfeldt@svanfield.fi

3. Rekisterin nimi

Svanfield Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakas- ja suoramarkkinoint

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, Matkapuhelinnmuero, sähköpostiosoite ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Svanfield Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus Svanfield Oy:n verkkokaupassa (TubeKauppa.fi) tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Svanfield Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.